Hospice de Mantelhof is voor haar algehele exploitatie voor een groot deel afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Men kan doneren via een overmaking, een notariële schenkingsakte of contant.

Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekening NL42 RABO 1024 4281 33 ten name van Stichting Vrienden van Hospice de Mantelhof.

Over een notariële schenkingsakte kunt u informatie inwinnen bij de penningmeester van het bestuur: [email protected]