Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting heeft als doel geldelijke middelen te verkrijgen om daarmee de instandhouding van het hospice de Mantelhof te Heerlen te waarborgen en de dekking van de exploitatiekosten mogelijk te maken. Hospice de Mantelhof is een zelfstandig opererend hospice, dat niet onder een zorginstelling valt. Dat houdt onder meer in dat het hospice ieder jaar zelf moet zorgen dat de financiële huishouding op orde is en dat daarnaast een voldoende financiële buffer opgebouwd wordt om periodiek noodzakelijke aanpassingen/verbeteringen te realiseren in de inrichting van de bewonerskamers en de overige ruimten in het hospice (o.a. keuken, woonkamer). Ook is het belangrijk om voldoende reserves te hebben om mogelijke bezuinigingen in de gezondheidszorg op te vangen en nieuwe ontwikkelingen te kunnen financieren ( bijv. respite-care ).

Verslag activiteiten
Door het voortdurend onder de aandacht brengen van de activiteiten van het hospice en het vergroten van de naamsbekendheid, waarbij de in de afgelopen jaren opgebouwde goede naam van het hospice een belangrijke rol speelt, worden vele donaties verkregen van particulieren, stichtingen en bedrijven.

De vriendenstichting zal in 2013 een belangrijke bijdrage leveren in de kosten van de revitalisering van de bewonerskamers.

Financiën
Klik op de link hier onder om de balans en staat van baten en lasten over 2012, 2013 of 2014 te downloaden.