ANBI-status;                       ingaande 1 januari 2008

Rechtsvorm:                      stichting

Statutaire naam:               Stichting Vrienden van Hospice de Mantelhof

Profiel URL:                       www.vriendenvandemantelhof.nl

Statutaire zetel:                Heerlen

KvK nummer:                   14090563

RSIN :                                 816189924

Doelstelling:                     Ondersteuning en instandhouding van de exploitatie van                                                        Stichting Hospice de Mantelhof te Heerlen.

Activiteiten:                      fondswerving en het voeren van inzamelacties ter bereiking                                                  van het doel.